Online prístup k výsledkom

 
Biopsia

Bioptická diagnostika je založená na mikroskopickom vyšetrení tkanív a orgánov po odobratí z tela pacienta fixovaných v 10% formalíne. Vzorky sa špeciálnymi procesmi spracovávajú tak, aby narezané na podložné sklíčko a zafarbené štandardným farbením boli pripravené na hodnotenie patológom vo svetelnom mikroskope. Za účelom stanovenia správnej diagnózy disponujeme komplexným spektrom špeciálnych histochemických a imunohistochemických farbení, pričom spektrum protilátok naďalej postupne rozširujeme.

Spoločnosť MBC s r.o. ponúka bioptické vyšetrenia vo všetkých troch svojich prevádzkach v Martine, Banskej Bystrici a Žiline pre všetky kožné, gastroenterologické, chirurgické, ORL, urologické, gynekologické, endokrinologické, pľúcne a stomatologické ambulancie a nemocnice ( pre nemocnice vrátane peroperačných biopsií).

Prevádzka v Martine je navyše Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a lymfatického tkaniva a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorových chorôb.
Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorových chorôb

Bioptickú diagnostiku zabezpečujeme v nasledujúcich oblastiach:
  • Gynekológia
  • Chirurgia
  • Dermatológia
  • Urológia
  • Gastroenterológia
  • Hematológia
  • Pľúcna patológia
  • Ortopédia
  • ORL
  • Stomatológia

Doručovanie výsledkov a rýchlosť vybavenia

Výsledky všetkých vyšetrení sú vydané vždy maximálne do týždňa, s výnimkou zložitejších diagnóz, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych vyšetrovacích postupov. Materiál na vyšetrenie je zvážaný priamo z ambulancií a nemocníc na náklady MBC s r.o. v dohodnutých termínoch.
V rámci štandardizácie odberov a zachovania kvality bioptických vyšetrení ponúkame odberové nádoby a fixačné tekutiny zadarmo.