Online prístup k výsledkom

 
Genetické a molekulovo-biologické vyšetrenia

PCR – bioptický materiál

Detekcia mutácií KRAS génu (kodóny 12, 13, 59, 61, 117, 146)
Detekcia mutácií NRAS génu (kodóny 12, 13, 59, 61, 117, 146)
Detekcia mutácií EGFR génu (exóny 18, 19, 20 a 21)
Detekcia mutácií BRAF génu (mutácia V600E, resp. V600K)
MSS/MSI-H
GeneFusion analýza (fúzia ALK, ROS1, RET génov, skipping
mutácia v exóne 14 MET génu, imbalancia expresie ALK, ROS1,
RET a NTRK 1/2/3 z RNA)

PCR - plazma

Detekcia mutácií EGFR génu (exóny 18, 19, 20 a 21)
Detekcia mutácií RAS génov (kodóny 12, 13, 59, 61, 117, 146)

In-situ hybridizačná analýza

Detekcia prestavby ALK génu
Detekcia amplifikácie HER 2 génu

Imunohistochemická analýza

PD-L1 proteín
ALK proteín
HER2 proteín
ROS1 proteín
c-MET proteín