Online prístup k výsledkom

  
Martinské bioptické centrum, spol. s.r.o. je neštátnym zdravotníckym zariadením so samostatným zariadením spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia. Činnosť Martinského bioptického centra s.r.o. (ďalej len MBC) prebieha v súlade s licenciou na výkon zástupcu v povolaní lekár v odbore patologická anatómia a laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike a na základe zmlúv uzavretých so zdravotnými poisťovňami, prípadne iných zmluvných vzťahov.

Martinské bioptické centrum, s.r.o. je moderným laboratóriom, ktoré zabezpečuje cytologickú, bioptickú a genetickú diagnostiku v regiónoch Slovenska. Disponuje 3 prevádzkami (Martin, Banská Bystrica, Žilina), ktoré sú plnohodnotne personálne a technicky vybavené.
Spoločnosť vznikala v roku 2003 otvorením laboratória v Martine, postupne sa rozšírila o pracoviská v Banskej Bystrici a Žiline.
Laboratóriá disponujú najmodernejším vybavením a diagnostickými postupmi, pričom patria k špičke v danom odbore na Slovensku, zároveň sú pod garanciou hlavného odborníka pre patologickú anatómiu. Svojim klientom poskytujú vysoký štandard služieb, sledujú potreby a nové trendy v tomto odbore, najmä smerovanie k automatizácií čo prináša rýchlejšie a zároveň kvalitné výsledky k spokojnosti klienta ale aj pacienta.
Spoločnosť je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku, zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiace výkony sú v zmysle platnej legislatívy hradené zo zdravotného poistenia pacienta.