Online prístup k výsledkom

 

ZVEREJNENIE ZMLÚVKúpna zmluva č. 01/2021
"Prístrojové vybavenie pre zabezpečenie vykonávania aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s.r.o. v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života, Kód projektu v ITMS2014+: 313011V446" DÁTUM ZVEREJNENIA: 23.03.2021

Dodatok k kúpnej zmluve č. 01/2021
DÁTUM ZVEREJNENIA: 23.08.2021

- - - - -

Kúpna zmlúva č. 12/2021 (pipety)
DÁTUM ZVEREJNENIA: 20.12.2021

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 12/2021

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 12/2021

- - - - -

Kúpna zmlúva č. 1/2021 (reagencie na prípravu a spracovanie vzorky)