Online prístup k výsledkom

  

Informačné listy - pracovisko Žilina

Informačný list - GynTect

Vyšetrenie enzýmov v natívnej vzorke duodenálnej sliznice

Vyšetrenie PIF vo vzorkách kože a slizníc

Postup pri odberoch LBC cytológie

Informačný list o vyšetreniach gynekologickej cytológieInformačné listy - pracovisko Martin

Molekulárno-genetické vyšetrenie mutačného stavu génu EGFR testom The OncoBEAMTM EGFR Kit v2 (RUO) (Sysmex Inostics) z plazmy pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (ďalej NSCLC)

Molekulárno-genetické vyšetrenie mutačného stavu génov RAS testom OncoBEAM® CE-IVD z plazmy pacientov s pokročilým kolorektálnym karcinómom (ďalej KRK)