Online prístup k výsledkom

 
Doručovanie výsledkov a rýchlosť vybavenia

BIOPSIA

Výsledky všetkých bioptických vyšetrení sú vydané vždy maximálne do jedného týždňa, s výnimkou zložitejších diagnóz, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych vyšetrovacích postupov. Materiál na vyšetrenie je zvážaný priamo z ambulancií a nemocníc na náklady MBC s r.o. v dohodnutých termínoch.
V rámci štandardizácie odberov a zachovania kvality bioptických vyšetrení ponúkame odberové nádoby a fixačné tekutiny zadarmo.

CYTOLÓGIA

Výsledky všetkých cytologických vyšetrení sú vydané vždy maximálne do jedného týždňa, s výnimkou zložitejších diagnóz, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych vyšetrovacích postupov. Materiál na vyšetrenie je zvážaný priamo z ambulancií a nemocníc na náklady MBC s r.o. v dohodnutých termínoch.
V rámci štandardizácie odberov a zachovania kvality cytologických vyšetrení ponúkame odberový materiál ( okrem LBC vialiek) na cytologické vyšetrenie zadarmo.

V PRÍPADE ZÁUJMU KONTAKTUJTE MEDICÍNSKYCH REPREZENTANTOV:

Monika Dupkalová - 0918 423 237
Mgr. Ardian Ameti - 0918 210 678
Mgr. Slavomíra Augustínová - 0917 975 403