Online prístup k výsledkom

 

Ústav patologickej anatómie UNM

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=3070
ÚPA JLF UK a UNM je jedným z troch univerzitných ústavov patologickej anatómie v Slovenskej republike (SR). Je výučbovou bázou predmetu „patologická anatómia“ pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom a anglickom jazyku) a pre študentov nelekárskych študijných programov realizovaných na JLF UK. V systéme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR vykonáva v rámci zložiek SVaLZ diagnostickú činnosť jednak pre pracoviská Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), ako aj iné zdravotnícke zariadenia po celom území SR.
Na ÚPA JLF UK a UNM pôsobí aj Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby s celoslovenskou pôsobnosťou. Ústav patologickej anatómie sa stal od roku 2009 špičkovým vedecko-výskumným pracoviskom podieľajúcim sa na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ:
  • CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (05/2009-04/2011)
  • DOBUDOVANIE CENTRA EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (CEPV II) (01/2010-06/2012)
  • MOLEKULOVÁ DIAGNOSTIKA RAKOVINY KRČKA MATERNICE (10/2010-09/2013)


Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaSlovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveCytopathos