Online prístup k výsledkom

 
 
 


Poučenie osoby MBC na prevzatie vysledkov inou osobou

Poučenie osoby MBC na zverejnenie výsledkov cez email

INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov v laboratórnom informačnom systéme CONAPAT

Poučenie o právach dotknutej osoby pri pacientovi do 16r.