Online prístup k výsledkom

  

Certifikáty o účasti na externej kontrole kvality:

LABQUALITY - Klinická patológia

Cyklus EHK: HR1/17 - Hormonálne receptory